Alkoholbehandling i trygge omgivelser på et professionelt misbrugscenter

Alkoholbehandling i trygge omgivelser på et professionelt misbrugscenter

Alkoholmisbrug – også kendt som alkoholisme – er blandt de mest udbredte former for afhængigheds betinget misbrug i Danmark. Over en halv million mennesker lever med et forbrug af alkohol, som er problematisk i forhold til deres evne til at fungere i hverdagen, og som samtidig er direkte helbreds skadeligt. En stor del af disse mennesker er misbrugere i en grad, så det vil kræve professionel behandling at komme tilbage på det rette spor. Og langt de fleste af disse alkoholikere har allerede udrettet så store og omfattende skader på deres hjerne og de indre organer, at systemet ikke kan genoprettes – end ikke ved afvænning og alkohol behandling.

Søg hjælp til alkoholbehandling før det er for sent

Derfor er det af afgørende betydning, at du som pårørende griber ind så hurtigt som overhovedet muligt – helst i det øjeblik, d bliver klar over, at der her er tale om et problem med alkohol misbrug. Det er din pligt som pårørende og som menneske ikke at lade stå til, men i stedet at gøre en aktiv indsats for at få den misbrugsramte i behandling, inden vedkommende gør varig skade på sig selv.

Dette kan virke meget svært og uoverskueligt – og derfor anbefales det også, at du for det første allierer dig med andre pårørende (for eksempel venner, kolleger eller familie medlemmer) og at I som det næste skridt tager kontakt til et misbrugscenter. Personalet på et misbrugscenter vil nemlig kunne hjælpe jer med at planlægge den svære konfrontation, lige som misbrugscenteret også gerne er behjælpelig med at tilrettelægge det efterfølgende behandlings forløb.

Med den rette hjælp fra et misbrugscenter lykkes det i langt de fleste tilfælde at få motiveret den misbrugsramte til at gå i behandling. Og med den rette behandling kan det faktisk lade sig gøre at komme ud på den anden side – og videre med et liv uden misbrug.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Kan man også lave gulvafslibning udenfor?

Kan man også lave gulvafslibning udenfor?

Når talen falder på gulvafslibning, så tænker de fleste på, at man skal have slebet et gulv ned indenfor, da det også er normen og den almindelige praksis, som de fleste mennesker ønsker sig.

Faktisk forestiller de sig ikke, at man også kan få slebet ens trægulve ned udenfor, for dem må man vel bare gøre rene med knofedt, sæbe og eventuelt en højttryksspuler, hvorefter man måske bliver nødt til at udskifte den, når den er blevet rådden af naturens omskiftelighed.

Det er da klart, at hvis træet er ligefrem råddent på for eksempel en terrasse eller en altan, så er der ikke så meget mere at gøre ved det, hvor selv ikke en gulvafslibning vil kunne gøre en nævneværdig forskel.

Dette ville være som at polere en lort, som man siger.

Men hvis man har en terrasse, så kan det faktisk sagtens lade sig gøre at slibe den ned med en gulvafslibning.

Dog er det klart bedst, at man får gjort dette, mens vejret er godt, og det ikke blæser for meget.

For man kan ikke skærme af på samme måde udenfor, som man kan indenfor, og naboerne vil nok hverken bryde sig om støjen fra værktøjet, men de vil da nok bestemt ikke kunne tænke sig, at der falder træflis og savsmuld ind til dem, fordi vinden bære det i den retning.

Derfor skal man helst vælge nogle dage, hvor vejret er godt og roligt længere tid ad gangen, og det skal man også, selvom det måske bare tager en mindre dag at slibe terrassen ned og give den efterbehandlingen.

For efterbehandlingen skal have lov at sætte sig, der her duer det ikke, hvis der falder blade ned, eller det regner på terrassen.

Men angående efterbehandlingen, så kan det da også være, at en omlakering af terrassen kommer på tale, og det kan du læse mere om på gulvkanonens blog.